Chính sách xử lý khiếu nại

03:30 06/04/2022

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
- Thời gian tiếp nhận khiếu nại trong vòng 24h. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà thời hạn giải quyết khiếu nại sẽ từ 3 – 30 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

fb-chatfb-chat